Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 

Yeni geliştirilen teknikler, enstrumanlar ve yeni materyaller dişhekimlerinin hastaya daha kolay tanı koymasına ve daha güvenilir endodontik tedaviler yapmasına olanak sağlamaktadır. Kök kanal sistemi ve dişin dış yüzeyi arasında bağlantı yollarını örtülemek amacıyla geliştirilen yeni materyallerden biri de mineral trioksit agregatı (MTA) adı verilen bir simandır. MTA'ın kullanılabilirliği ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır ve materyalin fiziksel özelliklerini ve biyolojik uyumluluğunu incelemek için başlatılan çalışmaları klinik çalışmalar izlemektedir. Bu yazıda MTA'ın fiziksel ve biyolojik özelliklerinin yanısıra direkt pulpa kuafajında, apeksifikasyonda, kök perforasyonları ve iç rezorpsiyona bağlı hasarların tedavisinde kullanılan klinik uygulamalar anlatılmaktadır. Mikroorganizmalar pulpa ve periodonsiyumun ana irritanlarıdır. Pulpanın canlılığının devam etmesi ve periradiküler dokulardaki patolojik değişiklikleri önlemek için, geri dönüşümsüz pulpitis belirtisi olmayan dişlerde, mekanik veya çürüğe bağlı pulpa açılmaları mutlaka örtülmelidir. Bunun yanında iatrojenik perforasyon gibi kök kanal sistemi ve periodonsiyum arasındaki bağlantı yolları da bakteri akışını önleyecek bir restoratif materyalle örtülmelidir. Bu maddeler canlı dokularla temasta olacağı için aynı zamanda doku dostu olmalı ve ilgili dokuların rejenerasyonuna izin vermelidir. Kök kanal sistemi ve oral kavite arasındaki bağlantı yollarının örtülmesi için çeşitli materyaller kullanılmıştır. Bu maddeler arasında amalgam, çinko oksit, ojenol esaslı simanlar, kalsiyum hidroksit esaslı maddeler, cavit, kompozit reçineler, cam iyonomer simanları sayılabilir. Fakat tüm bu maddelerin mikrosızıntı, değişik düzeylerde toksisite ve neme duyarlılık gibi olumsuz özellikleri araştırıcıları yeni maddeler arayışına itmiştir