Kanal Tedavisi Yapılmış Bir Diş Yeniden Tedavi Edilebilir mi?

Kanal tedavisi yapılmış dişlerde kök boyları iyi ölçülmemiş, uygun noktalara kadar doldurulmamışsa, tam sızdırmazlık sağlanmamışsa tekrar enfeksiyon gelişebilmekte ve yeniden kanal tedavisi yapılması gerekmektedir.

Aşağıdaki vaka'da kist oluşumu nedeniyle yenilenen kanal tedavisi görülmektedir üst sol 4 numaraya üzerinde köprü olduğu halde kanal tedavisi uygulanmış , tedavi sonrası 7. ve 10. aylarda çekilen röntgenlerde lezyonun tamamen iyileştiği görülmüştür.

        Bazı dişler standart dışı kök şekillerine ve kök sayılarına sahiptirler. Bu dişlerin tedavisi sırasında farklılığın anlaşılmadığı durumlarda uygun kanal tedavisi yapılamamaktadır. Hatta bazen bu dişlerde tedavi sırasında hasarlar meydana gelmektedir ve yenilenmeleri gerekmektedir. Biliyoruz ki bulunamayan yada tam girilemeyen, bu yüzden de iyi doldurulamayan her kanal mikroorganizmalar üretmektedir. Aşağıda kök şekil ve farklılığı gösteren dişler görülmektedir. .

''vaka 1''