mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBu Gün34
mod_vvisit_counterBu Hafta448
mod_vvisit_counterBu ay6936
mod_vvisit_counterToplam995307

UYARI

Web Sayfamızda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirmeye yönelik olup, hiç bir şekilde kişinin doktorundan bağımsız teşhis ve tedaviye yönlendirilmesi anlamına gelmemektedir.

 

Döner aletlerle kök kanalı şekillendirmesi nedir? 

Döner aletlerle kanal tedavisi yapmak hassas çalışma gerektirmekle birlikte, çok daha çabuk ve eğri köklerde bile iyi sonuç veren kanal tedavilerine olanak sağlamaktadır. 

Endodontik tedavi sırasında kök kanallarının şekillendirilmesi ve temizlenmesi tedavinin başarıya ulaşması yolunda her zaman en önemli aşamalardan biri olmuştur(26). Bugüne gelene kadar kök kanalları içindeki organik ve inorganik doku artıklarının ve mikroorganizmaların mekanik yolla çıkarılması, kök kanallarının doldurulması için gerekli alanın oluşturulması, çeşitli yöntemler kullanılarak sağlanmaya çalışılmıştır. Fakat bazı yöntemlerin diş hekimleri tarafından tam olarak benimsenememesi, amaçtan uzak olması, arayışların sürmesine neden olmuştur.Kök kanallarının genişletilmesi kavramının hakim olduğu dönemlerde, kanal aletlerinin, kök kanallarında saptanan çalışma uzunluğunda, sırayla genişletme yapılan yöntemin kolaylığına karşın, kök kanallarının doldurulması için elde edilen genişliğin yeni doldurma yöntemleri için yeterli olmaması ve mikroorganizmalarla mücadelede gerekli etkinliği gösterememesi, yeni kök kanalı genişletme yöntemleri arayışını getirmiştir. Bu dönemde "step-back" ve ardından "step-down" şekillendirme yöntemleri geliştirilmiş ve modifiye edilmiştir (1, 2, 4, 5, 7, 13, 14, 19). Bu yöntemlerin çıkışıyla "kök kanallarının genişletilmesi" kavramı, yöntemlerin özelliklerine de bağlı olarak "kök kanallarının şekillendirilmesi"ne dönüşmüştür.Kök kanalları içinde etkin bir şekillendirme ve temizleme sağlayan bu yöntemler, biraz da zaman alması açısından, muayenehane pratiğinde pek de kullanım alanı bulamamıştır (6, 12). Bunun üzerine, hem bu yöntemlerin etkinliğini içeren, hem de bu yöntemlerden daha az zamanda gerçekleştirilebilecek "kök kanalı şekillendirme yöntemleri" arayışı başlamıştır. Daha önce de kullanılan "döner aletlerle kök kanalı şekillendirme" yöntemleri, nikel-titanyum kanal aletlerinin de yardımıyla geliştirilmiş ve yeni "nikel-titanyum esaslı döner aletler ile kök kanalı şekillendirme yöntemleri" sunulmuştur (2, 9-11, 20, 27).Döner aletle kök kanalı şekillendirme sistemlerinin kullanıldığı yöntemlerin hepsinde, "Crown-down" yöntemiyle "kuronal’den apikale doğru" şekillendirme yapılmaktadır. 6, 4 ve 2 açılı kanal aletlerinin kök kanalı içinde kullanım alanları belirlenmiştir  

 

 Resim -1 : Döner aletler ile kök kanalı şekillendirilmesinde kullanılan 6, 4 ve 2 açılı kanal aletlerinin elektron mikroskobundaki görünümleri

 Döner aletlerle kök kanalı şekillendirme yöntemlerinin ortak özellikleri

Döner aletlerle kök kanalı şekillendirme yöntemlerinin en önemli ortak özelliği, kullanılan kanal aletlerinin nikel-titanyum alaşımından yapılmış olmalarıdır. Nikel-titanyum kanal aletleri, paslanmaz çelik kanal aletlerine göre daha esnek bir özellik taşımaktadır(22, 24, 25). Nikel-titanyum aletleri hafızalı kanal aletleri olup, alet kök kanalı içinde ne kadar eğilirse eğilsin, kök kanallarından çıkarıldığında eski konumuna yani düz hale gelmektedir (17, 22, 23). Bu özellik, nikel-titanyum kanal aletlerine çok eğri kök kanallarında bile rahatça kullanılabilme avantajı sağlamaktadır.Bu yöntemler arasında en çok kullanım alanı bulan ve ülkemizde de en çok kullanılan "nikel-titanyum döner aletler sistemleri" Pro-File (Maillefer, Ballaigues, İsviçre) ve Hero-642 (Micro-Mega, Cenevre, İsviçre) sistemleridir.Bir diğer ortak özellik de, kanal aletlerinin açılarında görülmektedir. Kök kanallarının şekillendirilmesinde kullanılan geneneksel el aletlerinde, kanal aletinin ucu ile şaftı arasındaki 2 derecelik açı, döner aletlerle kök kanalı şekillendirilmesinde kullanılan kanal alet sistemlerinde 4, 6 ve üzerinde olmaktadır (2) (Resim:1). Bu kanal aletlerindeki açı artışı, şekillendirme yönteminde amaçlanan, "en dar yeri fizyolojik foramen apikale’de olan ve kuronale doğru gittikçe genişleyen huni şeklinde bir form" elde etmeye yardımcı olmaktadır (21).6 açılı kanal aletiyle sadece kök kanalının kuronal 1/3’lük bölümünde ve orta 1/3’lük bölümünün bir kısmında şekillendirme yapılabilir

4 açılı kanal aletiyle fizyolojik foramen apikale’ye 2mm kalıncaya kadar şekillendirme yapılabilir.2 açılı kanal aletiyle, saptanan çalışma uzunluğunda şekillendirme yapılır.Bu kanal aletlerinin belirtilen bölgelerde kullanılmaması çeşitli komplikasyonları da beraberinde getirecektir. Döner aletlerle kök kanalı şekillendirme sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerden birisi de, basınç yapmadan çalışmaktır. Kök kanalı içindeki aletin kontrolü her zaman hekimin elinde olmalıdır. Kök kanalı içindeki alet, bastırılmadan, pasif basınçla uygulanmalıdır. Yani, kök kanalı içinde bir dirençle karşılaşıldığında kanal aleti hemen geri çekilmelidir. Kök kanalı içinde çok küçük pasif basınçlarla ileri-geri çalışılmalıdır. Döner alet sistemleriyle kök kanalı şekillendirmesinde kullanılan kanal aletleri saat yönünde dönerek apikale doğru ilerleme eğilimindedir. Bu hareketi yaparken basınç uygulandığında dentine saplanma ve gereğinden fazla ilerleme durumuyla karşılaşılmakta ve bu da, hiç istenmeyen bir komplikasyona neden olmaktadır. Bu kanal aletlerinin bir özelliği de, saat yönünde dönerek apikale doğru ilerlerken, dentin duvarlarından kazıdıkları artıkları kuronale doğru yönlendirip kaviteden dışarı atabilmeleridir (2, 8, 15).Döner alet sistemleriyle şekillendirme yapılırken redüksiyonlu angıldruvalar kullanılmaktadır. Bu angıldruvalar sayesinde, kanal aletlerinin dönme hızı devamlı sabit olarak tutulmaktadır. Dönme hızı, yönteme göre 150-600 rpm arasında değişmektedir. Dönme hızındaki değişimler, kanal aleti kırılmaları gibi komplikasyonlara neden olmaktadır (2).

 

Kanal Tedavisi Nedir?

Kanal Tedavisi Neden Yapılır?

Endodonti Uzmanı Tarafından Yapılmasının Önemi Nedir?

Döner aletlerle kök kanalı şekillendirmesi nedir?

Tedavi Sırasında Ağrı Olur mu?Copyright ©  Dr. Arzu Akman '' Endodonti Uzmanı ,Kanal Tedavi Uzmanı ,Endodontist ,Dentist .Tüm Hakları Saklıdır

Hi-Timeweb